จิตวิทยาสำคัญยังไง?

What is Psychology? จิตวิทยาสำคัญยังไง  Why is psychology important? ค่ายจิตวิทยา
🤔 รู้หรือไม่ จิตวิทยาสำคัญยังไง?

จิตวิทยาอยู่รอบตัวเราในทุกๆวัน เพราะว่าจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรม การกระทำ และกระบวนการทางจิตใจของคนแต่ละคน 👩‍👩‍👧‍👧

🌅 ดังนั้นถึงจะเป็นศาสตร์ที่จับต้องไม่ได้ แต่ก็รับรองว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์แน่นอน!

และวันนี้ Lighthouse ก็ได้รวบรวมตัวอย่างมาแล้วว่าจิตวิทยานำไปประยุกต์ใช้ได้ในแง่ไหนบ้าง ✨

🏃‍♀️ ด้านการพัฒนาตัวเอง

What is Psychology? จิตวิทยาสำคัญยังไง Why is psychology important? ค่ายจิตวิทยา

จิตวิทยาช่วยให้คนเราย้อนกลับมามองตัวเองและวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวเองอย่างเป็นระบบ ช่วยจัดการความเครียดและรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง และยังช่วยให้ค้นหาความสามารถ ความถนัด เรื่อยไปจนถึงพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองได้

🏢 ด้านการทำงานในองค์กร

What is Psychology? จิตวิทยาสำคัญยังไง Why is psychology important? ค่ายจิตวิทยา

จิตวิทยาในองค์กรทำให้สามารถจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อเข้าใจคนก็สามารถเลือกคนได้เหมาะกับงาน ดึงศักยภาพของคนทำงานออกมาได้ และยังทำให้สร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงานได้ด้วย

💸 ด้านการทำธุรกิจ การตลาด

What is Psychology? จิตวิทยาสำคัญยังไง Why is psychology important? ค่ายจิตวิทยา

ทั้งในการโฆษณาสินค้า เช่น สื่อต่างๆ ภาพเคลื่อนไหว การจ้างอินฟลูเอนเซอร์ในการโปรโมตสินค้าต่างๆ หรือแม้แต่การจัดวางสินค้าในร้านค้าก็ล้วนแล้วแต่ใช้จิตวิทยา

👨‍👩‍👧‍👦 ด้านการติดต่อสื่อสาร

What is Psychology? จิตวิทยาสำคัญยังไง Why is psychology important?  ค่ายจิตวิทยา

นอกจากช่วยให้เข้าใจตัวเอง จิตวิทยายังช่วยให้เข้าใจผู้อื่นทั้งในด้านอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรม โดยคำนึงถึงภูมิหลังด้านต่างๆ ของผู้ที่ตนมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ทำให้เข้าสังคมได้อย่างราบรื่นนั่นเอง

🧠 ดังนั้นผู้ที่เรียนจิตวิทยาจึงมีความสามารถในการทำความเข้าใจทั้งตัวเองและผู้อื่น ทั้งในระดับชีวิตประจำวันไปจนถึงการอยู่ร่วมกับสังคมส่วนใหญ่ จิตวิทยาจึงสำคัญในทุกระดับ ใครที่สนใจอยากเรียนจิตวิทยา รับรองเลยว่าไม่อับจนหนทางแน่นอน!

🎯 ถ้าอยากเข้าใจจิตวิทยามากกว่านี้ มาเจอกันได้ในค่าย 2 Days Camp : PSYCH – แผนที่เส้นทางสู่คณะจิตวิทยา 💌

สมัครค่าย 2 Days Camp : PSYCH – แผนที่เส้นทางสู่คณะจิตวิทยาเลย

🌟 ติดตามข่าวสารและส่วนลดพิเศษสำหรับค่ายต่างๆได้ที่

คอมเมนต์