เส้นทางแห่งฝันคณะทันตแพทยศาสตร์

tcas dent คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตะ สอบเข้าทันตแพทย์ เส้นทางแห่งฝันคณะทันตแพทยศาสตร์

👩🏻‍⚕️ ว่าที่หมอฟันมารวมกันทางนี้ 👋

🦷 มาเช็กกันเถอะว่าคณะทันตแพทยศาสตร์ในความฝันของทุกๆ คนรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS กี่รอบ ? ด้วยวิธีใดบ้าง ?

Lighthouse สรุปเส้นทางแห่งฝันคณะทันตแพทยศาสตร์มาให้แล้ว!

TCAS รอบที่ 1 : รอบความสามารถพิเศษ

tcas dent คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตะ สอบเข้าทันตแพทย์

ระยะเวลารับสมัคร : เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม
จำนวนรับ : 1 – 30 คน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)
สิ่งที่พิจารณา : ผลงานใน Portfolio และเอกสารอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


มหาวิทยาลัยที่เปิดรับรอบนี้ :
– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– มหาวิทยาลัยมหิดล
– มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TCAS รอบที่ 2 : รอบโควต้า

tcas dent คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตะ สอบเข้าทันตแพทย์

ระยะเวลารับสมัคร : เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม
จำนวนรับ : 5 – 30 คน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)
สิ่งที่พิจารณา : มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละโครงการ (เช่น ภูมิลำเนา คะแนนสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด) หรือ ผ่านการทดสอบข้อเขียนที่คณะและมหาวิทยาลัยนั้นๆกำหนดขึ้นเอง


มหาวิทยาลัยที่เปิดรับรอบนี้ :
– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

TCAS รอบที่ 3 : รอบรับตรงร่วมกัน (กสพท.)

tcas dent คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตะ สอบเข้าทันตแพทย์

ระยะเวลารับสมัคร : เดือนพฤษภาคม
จำนวนรับ : 10 – 80 คน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)
สิ่งที่พิจารณา : คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (7 วิชา) และ คะแนนสอบวิชาเฉพาะ กสพท.


มหาวิทยาลัยที่เปิดรับรอบนี้ :
มหาวิทยาลัยในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

TCAS รอบที่ 4 : รอบDirect Admission

tcas dent คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตะ สอบเข้าทันตแพทย์

ระยะเวลารับสมัคร : เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน
จำนวนรับ : 10 คน
สิ่งที่พิจารณา : คะแนนสอบ GAT/PAT


มหาวิทยาลัยที่เปิดรับรอบนี้ :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัย และ https://www.mytcas.com/

👩🏻‍⚕️ ถ้าอยากรู้จักคณะทันตแพทยศาสตร์มากกว่านี้ มาลองค้นหาตัวเองกันเถอะในค่าย 2 Days Camp : DENT – แผนที่เส้นทางสู่คณะทันตแพทย์ ที่จะลองเรียนทั้งในภาคเลคเชอร์ ภาคการฝึกทักษะ รวมไปถึงการเวิร์คช็อป 💌

2 Days Camp : DENT – แผนที่เส้นทางสู่คณะทันตแพทย์

tcas dent คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตะ สอบเข้าทันตแพทย์

🌟 ติดตามข่าวสารและส่วนลดพิเศษสำหรับค่ายต่างๆได้ที่

คอมเมนต์