7 ธันวาคม 2019
ใครอยากเป็นเภสัชยกมือขึ้น!! แล้วรู้หรือยังว่าเภสัชต้องเรียนอะไรบ้าง รวมไปถึง lifestyle การใช้ชีวิตของเภสัชกร จะเป็นแบบไหนกันนะ มาหาคำตอบไปพร้อมๆ กันเลย
ผ่านมาแล้ว
7 กันยายน 2019
ไหนใครอยากเป็นเภสัชกรยกมือขึ้น!! รู้หรือยังว่าเภสัขกรไม่ได้มีหน้าที่แค่จ่ายยาอย่างเดียวนะ อยากรู้จักกับคณะเภสัชฯ มากกว่านี้ สมัครเลย!!