มาทำความรู้จักกับ "คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี" อย่างเจาะลึกทุกมุมมอง
ทั้งข้อดี - ข้อเสียแบบไม่อวยเกินจริง ทั้งในช่วงเรียนในคณะการบัญชี และชีวิตหลังเรียนจบ
พร้อมประเมินใจตัวเองว่าบัญชี ใช่เราจริงๆมั้ย ก่อนวางแผนเลือกคณะแบบไม่เสียดายทีหลังใน 

Online Studio BANSHI Full-course ราคา 500 บาท

เนื้อหาครบ 3 Part ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมทำ Quiz เพื่อรับเกียรติบัตรไปใส่เพิ่มใน Portfolio

มาทำความรู้จักกับ "คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี" อย่างเจาะลึกทุกมุมมอง ทั้งข้อดี - ข้อเสียแบบไม่อวยเกินจริง ทั้งในช่วงเรียนในคณะการบัญชี และชีวิตหลังเรียนจบพร้อมประเมินใจตัวเองว่าบัญชี ใช่เราจริงๆมั้ย ก่อนวางแผนเลือกคณะแบบไม่เสียดายทีหลังใน 

Online Studio BANSHI Full-course ราคา 500 บาท

เนื้อหาครบ 3 Part ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมทำ Quiz เพื่อรับเกียรติบัตรไปใส่เพิ่มใน Portfolio
และพิเศษ สำหรับคนที่ยังไม่ชัวร์ อยากรู้แค่บางด้านก่อน เราก็มีแบบแยกพาร์ทมาให้ ❤

เนื้อหา Part ละ 200 บาทเท่านั้น 

และพิเศษ สำหรับคนที่ยังไม่ชัวร์ อยากรู้แค่บางด้านก่อน เราก็มีแบบแยกพาร์ทมาให้ ❤

เนื้อหา Part ละ 200 บาทเท่านั้น 

มาพร้อมกับวิทยากรสุดพิเศษ “พี่แปม” บัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่จะมาบอกว่า “คณะบัญชี” จบไปไม่ได้เป็นแค่นักบัญชีนะ! ยังหลายอีกอาชีพที่เราอาจไม่รู้ว่า เด็กบัญชีก็ทำได้