Events

ผ่านมาแล้ว
26 มิถุนายน 2021
✨THE SIM(Simulation): you can be MED✨ ค่...
ผ่านมาแล้ว
26 มิถุนายน 2021
✨THE SIM(Simulation): you can be ARCH✨ ค...
ผ่านมาแล้ว
26 มิถุนายน 2021
✨THE SIM(Simulation): you can be DENT✨ ค...
ผ่านมาแล้ว
มาแล้วกับค่ายจำลองชีวิตนักศึกษา สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจได้มาลองทำ มาเรียนรู้ให้แน่ใจ ทั้งในแง่การเรียน และการทำงาน ก่อนเลือกอนาคตตนเอง