KX - Knowledge Xchange

ค่ายอักษร 📚 1 Day Camp : ARTS - แผนที่เส้นทางสู่คณะอักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ 9 July 2022
📚 1 Day Camp : ARTS - แผนที่เส้นทางสู่คณะอักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ ค่ายแนะแนวแบบ 1 วันสายอักษรศาสตร์ คณะที่ไม่ได้เรียนแค่ภาษาแต่เรียนความเป็นมนุษย์ด้านต่างๆ มาลองรีเฟลคและรู้จักคณะให้มากขึ้นกันเถอะ!
 • 31 พฤษภาคม 2022
 • 0 Comment
Read More
ค่ายสัตวแพทย์ 2 Days Camp VET แผนที่เส้นทางสู่คณะสัตวแพทย์
🐾 ค่ายสัตวแพทย์ 2 Days Camp VET แผนที่เส้นทางสู่คณะสัตวแพทย์ ค่ายแนะแนวเจาะลึกคณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์เรียนอะไรกัน จบไปเป็นอะไรได้บ้าง เป็นสัตวแพทย์ต้องรักษาแค่แมวกับหมาจริงไหม? ถ้าเราอยากไปสายสัตว์แปลกหรือสายปสุสัตว์เราต้องทำยังไง? เรียนยากไหม? ในคณะมีเรื่องเล่าอะไรบ้าง? มาหาคำตอบได้เลยที่ค่ายนี้ บอกเลย แน่นทั้งเนื้อหาและกิจกรรม!
 • 31 พฤษภาคม 2022
 • 0 Comment
Read More
ค่ายบัญชี ค่ายบริหาร 2 Days Camp : BANSHI - แผนที่เส้นทางสู่คณะบริหาร-บัญชี
💸 ค่ายบัญชี ค่ายบริหาร 2 Days Camp : BANSHI - แผนที่เส้นทางสู่คณะบริหาร-บัญชี ค่ายแนะแนวที่จัดเต็มสายธุรกิจ ทั้งบัญชีและบริหาร ครอบคลุม และเจาะลึกที่สุด
 • 31 พฤษภาคม 2022
 • 0 Comment
Read More
ค่ายหมอ THE SIM MED ค่ายจำลองชีวิตนักศึกษาแพทย์
👩🏻‍⚕️ มาลองใช้ชีวิต 1 วันในบทบาทของนักศึกษาแพทย์! มารู้ถึงสิ่งที่พี่หมอต้องเรียน ทั้งภาคเลคเชอร์ ภาคการฝึกทักษะ รวมไปถึงการลงมือทำงานต่างๆจริงๆในค่ายหมอ THE SIM MED ค่ายจำลองชีวิตนักศึกษาแพทย์ 🥼
 • 31 พฤษภาคม 2022
 • 0 Comment
Read More
มาตอบคำถาม BASCII ค่าเทอมเท่าไร? BASCII ต้องทำพอร์ตยังไง? ในค่าย THE SIM BASCII - ค่ายจำลองชีวิตเด็กนวัตกรรรมบูรณาการ
📓 คณะอินเตอร์ใหม่ล่าสุดจากจุฬาฯ หลักสูตรนวัตกรรมบูรณาการที่ประยุกต์ทั้ง Technology ผสมผสานกับ Business เพื่อก้าวทันโลก เป็นผู้นําแห่งอนาคตที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตอบคำถาม BASCII คืออะไร กับค่าย THE SIM BASCII - ค่ายจำลองชีวิตเด็กนวัตกรรรมบูรณาการ
 • 31 พฤษภาคม 2022
 • 0 Comment
Read More
ค่ายทันตะ The SIM DENT ค่ายจำลองชีวิตนักศึกษาทันตแพทย์
🦷 มารู้จัก DENT หรือคณะทันตแพทย์กันเถอะ! มาลองใช้ชีวิต 1 วันในบทบาทของนักศึกษาสายทันตแพทย์ได้ในค่ายทันตะ The SIM DENT ค่ายจำลองชีวิตนักศึกษาทันตแพทย์
 • 31 พฤษภาคม 2022
 • 0 Comment
Read More
ค่ายทันตะ 2 Days Camp DENT แผนที่เส้นทางสู่คณะทันตแพทย์
🦷 มารู้จัก DENT หรือคณะทันตแพทย์กันเถอะ! มารู้ลึก รู้จริงถึงอนาคตในการเรียนในสายทันตะ มาค้นหาตัวเองว่าเราเหมาะกับสายนี้จริงๆไหม มาหาทุกคำตอบได้ในค่าย 2 Days Camp DENT แผนที่เส้นทางสู่คณะทันตแพทย์
 • 18 เมษายน 2022
 • 0 Comment
Read More
⚙ ค่ายแนะแนวแบบ 2 วัน รู้ลึก รู้จริง รู้จักการเรียนและอนาคตของสายวิศวกรหุ่นยนต์ หรือสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มาลองรีเฟลคและรู้จักคณะให้มากขึ้นกันเถอะว่าเป็นยังไง? แล้วจบไปจะไปทำงานอะไรได้บ้าง? เราสามารถทำงานนอกสายงานได้ไหม? 🤔
 • 18 เมษายน 2022
 • 0 Comment
Read More
bascii ค่าเทอม ค่ายพอร์ต bascii 2 Days Camp Portfolio BASCII ค่ายพอร์ตคณะนวัตกรรมบูรณาการเลย
📓 คณะอินเตอร์ใหม่ล่าสุดจากจุฬาฯ หลักสูตรนวัตกรรมบูรณาการที่ประยุกต์ทั้ง Technology ผสมผสานกับ Business เพื่อก้าวทันโลก เป็นผู้นําแห่งอนาคตที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตอบคำถามพอร์ต BASCII ต้องทำยังไง ต้องมีกิจกรรมอะไรบ้าง ได้ในค่าย Portfolio BASCII
 • 18 เมษายน 2022
 • 0 Comment
Read More
ค่ายจิตวิทยาอินเตอร์ THE SIM JIPP ค่ายจำลองชีวิตเด็กจิตวิทยาอินเตอร์
🧠 JIPP หรือคณะจิตวิทยาอินเตอร์ ต่างจากการเรียนภาคปกติยังไงนะ? การเรียนในคณะจิตวิทยาจะมีแต่เรียนทฤษฎีอย่างเดียวจริงไหม? ถ้ามีการเวิร์คช็อปหรือภาคปฏิบัติ จะมีอะไรบ้าง!? มาลองใช้ชีวิต 1 วันในบทบาทของนิสิต JIPP ในค่ายแนะแนว THE SIM JIPP ค่ายจำลองชีวิตเด็กจิตวิทยาอินเตอร์
 • 18 เมษายน 2022
 • 0 Comment
Read More