ประกันคือการลงทุน !?

หลายๆ คนคงคิดว่าการซื้อประกันชีวิตเป็นเหมือนการจ่ายเงินเปล่าๆ เพื่อซื้อความสบายใจให้ตัวเอง เป็นการล้อมคอกก่อนวัวหาย ส่วนบริษัทประกันก็ได้กำไรไปเต็มๆ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้น ผู้ซื้อประกันก็สามารถรับผลประโยชน์ได้

เพราะประกันก็คือการลงทุนรูปแบบหนึ่ง!

ประกันชีวิตมีหลายรูปแบบ มีลักษณะการจ่ายเบี้ยประกันและให้ความคุ้มครองแตกต่างกัน ประกันบางแบบก็เป็นการคุ้มครองในระยะเวลาที่กำหนดแล้วจบไป ไม่มีผลตอบแทนใดๆ ให้ผู้ได้รับประกัน วันนี้ Lighthouse ขอยกตัวอย่างประกันชีวิตประเภทที่มีผลตอบแทนให้ผู้ได้รับประกันให้ทุกคนได้รู้จักกัน ได้แก่ ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ และ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

💵 ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ

คือ ประกันแบบที่จะจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันภัยเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ (และผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่) โดยจะกำหนดจ่ายเป็นงวดๆ ระยะเวลาตามที่ผู้เอาประกันภัยเลือก

💰 ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

เป็นทั้งประกันชีวิตและการออมทรัพย์ มีดอกเบี้ยคล้ายกับการฝากเงิน แต่ได้ในอัตราที่สูงกว่า

นอกจากการได้รับประโยชน์หลังสิ้นสุดสัญญาแล้ว เงื่อนไขของประกันชีวิตยังแตกต่างกันไป ประกันบางแบบก็มีการสะสมเงินปันผล หรือมีตัวเลือกให้หลังครบกำหนดสัญญาว่าผู้เอาประกันจะเลือกรับผลประโยชน์แบบใด ทั้งการรับเงินก้อนพร้อมดอกเบี้ย หรือฝากเงินนั้นไว้กับประกันเพื่อนำไปลงทุนต่อและรับผลตอบแทนภายหลัง ซึ่งคล้ายคลึงกับการซื้อกองทุนโดยมีผู้จัดการกองทุนดูแลให้ แต่ข้อดีของประกันก็คือเงินจำนวนนี้คือเงินที่เราเคยลงทุนไว้แล้ว และงอกเงยมากขึ้นอีก จะเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวก็ไม่ผิด

จะเห็นได้ว่าการวางแผนการลงทุนนั้นสำคัญกับชีวิตและทรัพย์สินของเรามากๆ เราทุกคนจึงควรที่จะศึกษาวิธีการลงทุนหลายๆ แบบ เพื่อให้เจอรูปแบบการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองและคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเอง

source:

https://bit.ly/3khGMoW

https://bit.ly/3DeUSQy

คอมเมนต์