The Sim

✨THE SIM(Simulation): you can be MED✨ ค่...
  • 29 เมษายน 2021
  • 0 Comment
Read More
✨THE SIM(Simulation): you can be ARCH✨ ค...
  • 29 เมษายน 2021
  • 0 Comment
Read More
✨THE SIM(Simulation): you can be DENT✨ ค...
  • 29 เมษายน 2021
  • 0 Comment
Read More
มาแล้วกับค่ายจำลองชีวิตนักศึกษา สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจได้มาลองทำ มาเรียนรู้ให้แน่ใจ ทั้งในแง่การเรียน และการทำงาน ก่อนเลือกอนาคตตนเอง
  • 3 มีนาคม 2021
  • 0 Comment
Read More
มาแล้วกับค่ายจำลองชีวิตนักศึกษา สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจได้มาลองทำ มาเรียนรู้ให้แน่ใจ ทั้งในแง่การเรียน และการทำงาน ก่อนเลือกอนาคตตนเอง
  • 28 กุมภาพันธ์ 2021
  • 0 Comment
Read More
กำลังเปิด
14 สิงหาคม 2021
กำลังเปิด
14 สิงหาคม 2021
กำลังเปิด
28 สิงหาคม 2021
กำลังเปิด
28 สิงหาคม 2021
กำลังเปิด
8 สิงหาคม 2021
กำลังเปิด
8 สิงหาคม 2021