SCIENCE

ค่ายเจาะลึกคณะวิทยาศาสตร์รวมทุกสาขา อยู่มัธยมชอบเรียนชีวะ เคมี ฟิสิกส์ คณิต จบไปเรียนคณะวิทยาดีไหม แล้วจบมหาลัยจะไปทำอะไรได้บ้างนอกจากเป็นนักวิจัย นำทีมโดยพี่ขุน บัณฑิต วิทยา จุฬาฯ มาเรียนรู้ พูดคุยและทำกิจกรรมออนไลน์ ให้เข้าใจรู้จริง ก่อนเลือกอนาคตตนเอง
  • 24 สิงหาคม 2020
  • 0 Comment
Read More
กำลังเปิด
14 สิงหาคม 2021
กำลังเปิด
14 สิงหาคม 2021
กำลังเปิด
28 สิงหาคม 2021
กำลังเปิด
28 สิงหาคม 2021
กำลังเปิด
8 สิงหาคม 2021
กำลังเปิด
8 สิงหาคม 2021