Events

🤖 ค่ายวิศวะหุ่นยนต์ 2 Days Camp ROBOTICS ENGINEER ค่ายแนะแนวสายวิศวกรรมหุ่นยนต์ 10-11 SEP 2022
ผ่านมาแล้ว
🤖 ค่ายวิศวะหุ่นยนต์ 2 Days Camp : ROBOTICS ENGINEER - ค่ายแนะแนวสายวิศวะหุ่นยนต์แบบ 2 วัน รู้ลึก รู้จริง รู้จักการเรียนและอนาคตของสายวิศวกรรมหุ่นยนต์ และร่วมเวิร์คชอปกับรุ่นพี่ศิษย์เก่า FIBO
Inside UNI : FIBO เปิดบ้าน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. ออนไลน์ 🤖
ผ่านมาแล้ว
2 พฤศจิกายน 2021
กลับมาแล้วกับคลาสสุดปัง ค่ายวิศวะหุ่นยนต์ “Inside UNI : FIBO เปิดบ้าน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.” ถามตอบทุกอย่างตั้งแต่เรื่องเรียน เรื่องคณะ เรื่องกิจกรรม เรื่องใช้ชีวิตไปจนถึงเรื่องเม้ามอยสารพัด จากรุ่นพี่ตัวจริงเสียงจริง 🤖 FIBO คืออะไร? สายหุ่นยนต์หรือ AI ต้องฟัง! 🤖