Events

ดำเนินการอยู่
28 มิถุนายน 2020
อยากเข้าใจคน อยากเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ ความคิดต่างๆ จิตวิทยาแท้จริงแล้วเรียนอะไรบ้าง จบไปทำอะไรต่อ มาให้เข้าใจจริง ให้รู้ว่าจิตวิทยาใช่สำหรับเรารึป่าว ก่อนเลือกคณะเลือกอนาคตของตนเอง