Events

กำลังเปิด
19 ธันวาคม 2020
ค่ายรัฐศาสตร์2วันเต็มสุดเข้มข้น เจาะลึกสุดมันส์ เลือกผู้นำประเทศแย่งชิงตำแหน่ง ลามไปถึงเจรจาชิงทรัพยากรระหว่างประเทศ ได้สัมผัสอำนาจการตัดสินใจมากมาย หรือแม้กระทั่งการคอรัปชัน เข้าใจจัดเต็มและมันส์แน่นอน
ผ่านมาแล้ว
12 กรกฎาคม 2020
ใครอยากทำงานสายการเมืองการปกครอง ทำงานระหว่างประเทศ อยากเป็นนักการทูตโอกาสมาแล้ว หรือใครยังหาตัวเองไม่เจอว่าจะเรียนอะไร รัฐศาสตร์ดีไหม ค่ายนี้มีคำตอบอย่างแน่นอน นำทีมโดย พี่รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
31 สิงหาคม 2019
หากน้องๆ ยังคงเป็นอีกคนที่อยากรู้ว่ารัฐศาสตร์เรียนอะไร รวมถึงยังหาตัวเองไม่เจอว่าจะเรียนอะไร รัฐศาสตร์ดีไหม ค่ายนี้มีคำตอบอย่างแน่นอน