Events

ผ่านมาแล้ว
12 กันยายน 2020
ความยุติธรรมมีจริงหรือไม่ ค่ายเจาะลึกนิติศาสตร์ 1 วันเต็ม มาเข้าใจกันจริงๆกับนิติศาสตร์ เรียนอะไร จบไปทำอะไรได้ เป็นสิ่งที่ใช่สำหรับเราหรือเปล่า ก่อนที่จะเลือกเส้นทางอนาคตของตนเอง คัดเนื้อหามาเน้นๆรวมกับประสบการณ์จริงที่ผ่านมา เพื่อน้องๆโดยเฉพาะ!!
ผ่านมาแล้ว
25 กรกฎาคม 2020
อยากเรียนกฎหมาย ชอบความถูกต้อง มาเข้าใจกันจริงๆกับนิติศาสตร์ เรียนอะไร จบไปทำอะไรได้ แล้วกลับไปคิดว่านิติศาสตร์เป็นสิ่งที่ใช่สำหรับเราหรือเปล่า