Events

ผ่านมาแล้ว
ค่ายเจาะลึกวิศวะไฟฟ้า ELECTRICAL ENGINEERING Camp by Lighthouse นำทีมโดยพี่แมน บัณฑิต วิศวะไฟฟ้า จุฬาฯ มาเข้าใจกันจริงๆกับคณะวิศวะไฟฟ้า เรียนอะไร จบไปทำอะไรได้ เป็นสิ่งที่ใช่สำหรับเราหรือเปล่า ก่อนที่จะเลือกเส้นทางอนาคตของตนเอง คัดเนื้อหามาเน้นๆรวมกับประสบการณ์จริงที่ผ่านมา เพื่อน้องๆโดยเฉพาะ!!
กำลังเปิด
26 มิถุนายน 2021
กำลังเปิด
19 มิถุนายน 2021
กำลังเปิด
19 มิถุนายน 2021
กำลังเปิด
26 มิถุนายน 2021
กำลังเปิด
26 มิถุนายน 2021