Events

ผ่านมาแล้ว
24 ตุลาคม 2020
EDU Live Online#2 เจาะลึกครุศาสตร์ แบบออนไลน์ ครั้งที่2 นำทีมโดยพี่น้ำผึ้ง ครุศาสตร์ จุฬาฯ อยากเรียนครู อยากเป็นครู ชอบสอนหนังสือ ต้องมาเข้าใจกันจริงๆกับคณะครุศาสตร์กันก่อนที่จะตัดสินใจเลือกอนาคตตนเอง
ผ่านมาแล้ว
17 พฤษภาคม 2020
🌟ข่าวดี สำหรับน้องๆที่สนใจ ครุศาสตร์ Lig...