Events

ผ่านมาแล้ว
17 ตุลาคม 2020
อีกหนึ่งหลักสูตรอินเตอร์จากสถาปัตย์ จุฬาฯ COMMDE ย่อมาจาก Communication Design คณะนี้จะเรียนเน้นเรื่องการออกแบบเพื่อการสื่อสาร ออกแบบโดยใช้สื่อรูปแบบใหม่ๆ จะไม่ได้เรียนออกแบบบ้านนะ จะเป็นยังไงบ้าง มาเวิร์คชอป 2 วันจัดเต็มให้รู้จริงกันดีกว่า นำทีมโดย พี่ตั๋ง บัณฑิต COMMDE Chula