BANSHI

กลับมาเป็นครั้งที่4แล้วสำหรับ ค่ายออนไลน์เจาะลึกบัญชี สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจมาค้นหาว่าคณะนี้เรียนอะไรกันบ้าง จบไปทำอะไรได้บ้าง และยังได้ workshop ออนไลน์สุดพิเศษที่พี่ๆเตรียมไว้ให้
  • 17 กุมภาพันธ์ 2021
  • 0 Comment
Read More
ค่ายบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคไทยรวมทุกสาขา อยากมีธุรกิจจำเป็นต้องเรียนคณะสายธุรกิจไหม แต่ละสาขาคืออะไรทำอะไรกันบ้าง จบไปทำอะไรได้ มาค่ายมาเรียนรู้ผ่านทั้ง Workshop, Lecture และการได้ถามคำถามพูดคุยใกล้ชิดกับผู้ที่มีปรปะสบการณ์จริง มาให้เข้าใจรู้จริงก่อนเลือกอนาคตตนเอง
  • 19 กันยายน 2020
  • 0 Comment
Read More
ยุคนี้สายธุรกิจกำลังมา ค่ายออนไลน์ เจาะลึกทั้งบัญชีและบริหาร ที่จัดเต็ม ครอบคลุม และเจาะลึกสุด ทั้งบัญชี Marketing Finance Logistic และอื่นๆ มีให้เลือกทั้งรอบ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตร ที่จะทำให้รู้ว่าบัญชีและบริหารใช่สำหรับเราหรือไม่
  • 9 มิถุนายน 2020
  • 0 Comment
Read More
กำลังเปิด
14 สิงหาคม 2021
กำลังเปิด
14 สิงหาคม 2021
กำลังเปิด
28 สิงหาคม 2021
กำลังเปิด
28 สิงหาคม 2021
กำลังเปิด
8 สิงหาคม 2021
กำลังเปิด
8 สิงหาคม 2021