Events

ค่ายอักษร 📚 1 Day Camp : ARTS - แผนที่เส้นทางสู่คณะอักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ 9 July 2022
กำลังเปิด
9 กรกฎาคม 2022
📚 1 Day Camp : ARTS - แผนที่เส้นทางสู่คณะอักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ ค่ายแนะแนวแบบ 1 วันสายอักษรศาสตร์ คณะที่ไม่ได้เรียนแค่ภาษาแต่เรียนความเป็นมนุษย์ด้านต่างๆ มาลองรีเฟลคและรู้จักคณะให้มากขึ้นกันเถอะ!
ค่ายสัตวแพทย์ 2 Days Camp VET แผนที่เส้นทางสู่คณะสัตวแพทย์
กำลังเปิด
9 กรกฎาคม 2022
🐾 ค่ายสัตวแพทย์ 2 Days Camp VET แผนที่เส้นทางสู่คณะสัตวแพทย์ ค่ายแนะแนวเจาะลึกคณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์เรียนอะไรกัน จบไปเป็นอะไรได้บ้าง เป็นสัตวแพทย์ต้องรักษาแค่แมวกับหมาจริงไหม? ถ้าเราอยากไปสายสัตว์แปลกหรือสายปสุสัตว์เราต้องทำยังไง? เรียนยากไหม? ในคณะมีเรื่องเล่าอะไรบ้าง? มาหาคำตอบได้เลยที่ค่ายนี้ บอกเลย แน่นทั้งเนื้อหาและกิจกรรม!
ค่ายบัญชี ค่ายบริหาร 2 Days Camp : BANSHI - แผนที่เส้นทางสู่คณะบริหาร-บัญชี
กำลังเปิด
9 กรกฎาคม 2022
💸 ค่ายบัญชี ค่ายบริหาร 2 Days Camp : BANSHI - แผนที่เส้นทางสู่คณะบริหาร-บัญชี ค่ายแนะแนวที่จัดเต็มสายธุรกิจ ทั้งบัญชีและบริหาร ครอบคลุม และเจาะลึกที่สุด
ค่ายทันตะ 2 Days Camp DENT แผนที่เส้นทางสู่คณะทันตแพทย์
ผ่านมาแล้ว
28 พฤษภาคม 2022
🦷 มารู้จัก DENT หรือคณะทันตแพทย์กันเถอะ! มารู้ลึก รู้จริงถึงอนาคตในการเรียนในสายทันตะ มาค้นหาตัวเองว่าเราเหมาะกับสายนี้จริงๆไหม มาหาทุกคำตอบได้ในค่าย 2 Days Camp DENT แผนที่เส้นทางสู่คณะทันตแพทย์
ผ่านมาแล้ว
28 พฤษภาคม 2022
⚙ ค่ายแนะแนวแบบ 2 วัน รู้ลึก รู้จริง รู้จักการเรียนและอนาคตของสายวิศวกรหุ่นยนต์ หรือสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มาลองรีเฟลคและรู้จักคณะให้มากขึ้นกันเถอะว่าเป็นยังไง? แล้วจบไปจะไปทำงานอะไรได้บ้าง? เราสามารถทำงานนอกสายงานได้ไหม? 🤔
ค่ายนิเทศอินเตอร์ 2 Days Camp : COMMARTS - แผนที่เส้นทางสู่คณะนิเทศอินเตอร์
ผ่านมาแล้ว
🗣 ค่ายแนะแนวแบบ 2 วัน มารู้ลึก รู้จริง รู้จักการเรียนและอนาคตของสาย COMMARTS หรือคณะนิเทศอินเตอร์กัน มาลองรีเฟลคตัวเองและรู้จักคณะให้มากขึ้นกันใน 2 Days Camp : COMMARTS - แผนที่เส้นทางสู่คณะนิเทศอินเตอร์
ค่ายวิศวะ ⚙ 2 Days Camp : ENGINEER - แผนที่เส้นทางสู่คณะวิศวะ
ผ่านมาแล้ว
23 เมษายน 2022
👷‍♀️ ค่ายแนะแนวคณะวิศวะแบบ 2 วัน มารู้ลึก รู้จริง รู้จักการเรียนและอนาคตของสายวิศวกร หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาลองรีเฟลคและรู้จักคณะให้มากขึ้นกันเถอะว่าเป็นยังไง? แล้วจบไปจะไปทำงานอะไรได้บ้าง? เราสามารถทำงานนอกสายงานได้ไหม? 🤔
แนะแนวเจาะลึกค่ายวิศวะคอม & วิทยาคอม COMP Camp  อยากเรียนคณะเกี่ยวกับคอม ต้องเรียนคณะไหนนะ วิศวคอมฯ และ วิทยาคอมฯ ต่างกันยังไงล่ะ อยากเล่นคอมทั้งวัน เรียนคอมจะใช่คำตอบจริงๆไหม จบคอมมา ต้องซ่อมคอมได้สินะ
ผ่านมาแล้ว
1 ธันวาคม 2021
เคยสงสัยไหมว่าคนเรียนคณะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เค้าเรียนอะไรกัน อยากเขียนเกมส์ต้องเรียนอะไร แล้ววิศวฯกับวิทยาฯคอมต่างกันอย่างไร อยากรู้..สมัครเลยย!!
Camp Pharma ค่ายเภสัช 2 Days Camp : PHARMACY - แผนที่เส้นทางสู่คณะเภสัชศาสตร์
ผ่านมาแล้ว
23 เมษายน 2022
👩🏻‍⚕️ 2 Days Camp : PHARMACY - แผนที่เส้นทางสู่คณะเภสัชศาสตร์ ค่ายแนะแนวคณะเภสัชศาสตร์แบบ 2 วัน มารู้ลึก รู้จริงถึงอนาคตในการเรียนในสายเภสัชกันเถอะว่าเป็นยังไง? แล้วจบไปจะไปทำงานอะไรได้บ้าง? เราสามารถทำงานนอกสายงานได้ไหม? 🤔
ค่ายแนะแนว PHARMACY Camp ค่ายแนะแนวเจาะลึก เภสัชศาสตร์
ผ่านมาแล้ว
8 ธันวาคม 2021
ไหนใครอยากเป็นเภสัชกรยกมือขึ้น!! รู้หรือยังว่าเภสัขกรไม่ได้มีหน้าที่แค่จ่ายยาอย่างเดียวนะ อยากรู้จักกับคณะเภสัชฯ มากกว่านี้ สมัครเลย!!