Events

ค่ายทันตะ 2 Days Camp DENT แผนที่เส้นทางสู่คณะทันตแพทย์
กำลังเปิด
🦷 มารู้จัก DENT หรือคณะทันตแพทย์กันเถอะ! มารู้ลึก รู้จริงถึงอนาคตในการเรียนในสายทันตะ มาค้นหาตัวเองว่าเราเหมาะกับสายนี้จริงๆไหม มาหาทุกคำตอบได้ในค่าย 2 Days Camp DENT แผนที่เส้นทางสู่คณะทันตแพทย์
ค่ายวิศวะหุ่นยนต์ 2 Days Camp FIBO แผนที่เส้นทางสู่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
กำลังเปิด
⚙ ค่ายแนะแนวแบบ 2 วัน รู้ลึก รู้จริง รู้จักการเรียนและอนาคตของสายวิศวกรหุ่นยนต์ หรือสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มาลองรีเฟลคและรู้จักคณะให้มากขึ้นกันเถอะว่าเป็นยังไง? แล้วจบไปจะไปทำงานอะไรได้บ้าง? เราสามารถทำงานนอกสายงานได้ไหม? 🤔
bascii ค่าเทอม ค่ายพอร์ต bascii 2 Days Camp Portfolio BASCII ค่ายพอร์ตคณะนวัตกรรมบูรณาการเลย
กำลังเปิด
📓 คณะอินเตอร์ใหม่ล่าสุดจากจุฬาฯ หลักสูตรนวัตกรรมบูรณาการที่ประยุกต์ทั้ง Technology ผสมผสานกับ Business เพื่อก้าวทันโลก เป็นผู้นําแห่งอนาคตที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตอบคำถามพอร์ต BASCII ต้องทำยังไง ต้องมีกิจกรรมอะไรบ้าง ได้ในค่าย Portfolio BASCII
ค่ายจิตวิทยาอินเตอร์ THE SIM JIPP ค่ายจำลองชีวิตเด็กจิตวิทยาอินเตอร์
กำลังเปิด
🧠 JIPP หรือคณะจิตวิทยาอินเตอร์ ต่างจากการเรียนภาคปกติยังไงนะ? การเรียนในคณะจิตวิทยาจะมีแต่เรียนทฤษฎีอย่างเดียวจริงไหม? ถ้ามีการเวิร์คช็อปหรือภาคปฏิบัติ จะมีอะไรบ้าง!? มาลองใช้ชีวิต 1 วันในบทบาทของนิสิต JIPP ในค่ายแนะแนว THE SIM JIPP ค่ายจำลองชีวิตเด็กจิตวิทยาอินเตอร์
ค่ายหมอ THE SIM MED ค่ายจำลองชีวิตนักศึกษาแพทย์
กำลังเปิด
👩🏻‍⚕️ มาลองใช้ชีวิต 1 วันในบทบาทของนักศึกษาแพทย์! มารู้ถึงสิ่งที่พี่หมอต้องเรียน ทั้งภาคเลคเชอร์ ภาคการฝึกทักษะ รวมไปถึงการลงมือทำงานต่างๆจริงๆในค่ายหมอ THE SIM MED ค่ายจำลองชีวิตนักศึกษาแพทย์ 🥼
Online Studio BANSHI (Full Course) Online Studio BANSHI
กำลังเปิด
Online Studio BANSHI ค่ายบัญชี ออนไลน์ ค่ายแนะแนวที่จะพาไปทำความรู้จักกับ "คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี" อย่างเจาะลึกทุกมุมมอง ค่ายบัญชีที่บอกทั้งข้อดี-ข้อเสียแบบไม่อวยเกินจริง ค้นหาว่าคณะบัญชีเรียนอะไรกันบ้าง จบไปทำอะไรได้บ้าง ทั้งในช่วงเรียนในคณะและชีวิตหลังเรียนจบ
ค่ายหมอ THE SIM MED ค่ายจำลองชีวิตนักศึกษาแพทย์
ผ่านมาแล้ว
17 เมษายน 2022
👩🏻‍⚕️ มาลองใช้ชีวิต 1 วันในบทบาทของนักศึกษาแพทย์! มารู้ถึงสิ่งที่พี่หมอต้องเรียน ทั้งภาคเลคเชอร์ ภาคการฝึกทักษะ รวมไปถึงการลงมือทำงานต่างๆจริงๆในค่ายหมอ THE SIM MED ค่ายจำลองชีวิตนักศึกษาแพทย์ 🥼
ค่ายนิเทศอินเตอร์ 2 Days Camp : COMMARTS - แผนที่เส้นทางสู่คณะนิเทศอินเตอร์
ผ่านมาแล้ว
🗣 ค่ายแนะแนวแบบ 2 วัน มารู้ลึก รู้จริง รู้จักการเรียนและอนาคตของสาย COMMARTS หรือคณะนิเทศอินเตอร์กัน มาลองรีเฟลคตัวเองและรู้จักคณะให้มากขึ้นกันใน 2 Days Camp : COMMARTS - แผนที่เส้นทางสู่คณะนิเทศอินเตอร์
ค่ายวิศวะ ⚙ 2 Days Camp : ENGINEER - แผนที่เส้นทางสู่คณะวิศวะ
ผ่านมาแล้ว
23 เมษายน 2022
👷‍♀️ ค่ายแนะแนวคณะวิศวะแบบ 2 วัน มารู้ลึก รู้จริง รู้จักการเรียนและอนาคตของสายวิศวกร หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาลองรีเฟลคและรู้จักคณะให้มากขึ้นกันเถอะว่าเป็นยังไง? แล้วจบไปจะไปทำงานอะไรได้บ้าง? เราสามารถทำงานนอกสายงานได้ไหม? 🤔
แนะแนวเจาะลึกค่ายวิศวะคอม & วิทยาคอม COMP Camp  อยากเรียนคณะเกี่ยวกับคอม ต้องเรียนคณะไหนนะ วิศวคอมฯ และ วิทยาคอมฯ ต่างกันยังไงล่ะ อยากเล่นคอมทั้งวัน เรียนคอมจะใช่คำตอบจริงๆไหม จบคอมมา ต้องซ่อมคอมได้สินะ
ผ่านมาแล้ว
1 ธันวาคม 2021
เคยสงสัยไหมว่าคนเรียนคณะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เค้าเรียนอะไรกัน อยากเขียนเกมส์ต้องเรียนอะไร แล้ววิศวฯกับวิทยาฯคอมต่างกันอย่างไร อยากรู้..สมัครเลยย!!