สอบเข้า COMMDE ต้องใช้อะไรบ้าง?

สอบเข้า COMMDE ต้องใช้อะไรบ้าง? commde คืออะไร คณะสถาปัตย์อินเตอร์ commde cu
💼 ถ้าอยากสอบเข้า COMMDE ต้องใช้อะไรบ้าง? เปิดรับกี่รอบ ? มีเกณฑ์พิจารณาอย่างไร?

✨ วันนี้ Lighthouse สรุปเกณฑ์ COMMDE CU #dek65 มาให้แล้วว่าสอบเข้า COMMDE ต้องใช้อะไรบ้าง?✨

COMMDE เปิดรับกี่รอบ ?

COMMDE เปิดรับ 1 รอบ ได้แก่

1. รอบ Early Admission #DEK65 เปิดรับ 9 ธันวาคม – 24 ธันวาคม

COMMDE รอบ Early Admission

สอบเข้า COMMDE ต้องใช้อะไรบ้าง? commde คืออะไร คณะสถาปัตย์อินเตอร์ commde cu

สิ่งที่ต้องมี ได้แก่

ผลคะแนนสอบดังต่อไปนี้

– คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, SAT, CU-AAT, CU-TEP, Duolingo อย่างใดอย่างหนึ่ง)

– คะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ (CU-AAT, SAT, A-Level, IB, Predicted A-Level, Predicted IB อย่างใดอย่างหนึ่ง)

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

จดหมายเจตจำนงการศึกษา (Personal Statement)

Portfolio รอบ Early Admission

สอบเข้า COMMDE ต้องใช้อะไรบ้าง? commde คืออะไร คณะสถาปัตย์อินเตอร์ commde cu

คุณสมบัติ Portfolio

จำนวนผลงาน 12 ชิ้นงาน

– ผลงานชิ้นที่ 1-11

แสดงทักษะด้านต่างๆ และสื่อที่แตกต่างกัน เช่น ภาพวาดคนหรือหุ่นนิ่ง ภาพวาดแนวทดลอง ภาพถ่าย ชิ้นงานสามมิติ ภาพแคปเจอร์จากแอนิเมชั่นหรือวิดีโอ ฯลฯ

– ผลงานชิ้นที่ 12

สื่อที่แสดงบุคลิกภาพของผู้สมัครอย่างสร้างสรรค์ ใช้สื่อใดก็ได้
ยกเว้นเสียงและภาพเคลื่อนไหวทุกชนิด

เกณฑ์พิจารณา รอบ Early Admission

สอบเข้า COMMDE ต้องใช้อะไรบ้าง? commde คืออะไร คณะสถาปัตย์อินเตอร์ commde cu

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของสาขา https://www.commde.com/admissions

✨ สำหรับใครที่สนใจอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับ COMMDE มากขึ้นก็มาเจอกันได้ในค่าย 2 Days Camp : COMMDE แผนที่เส้นทางสู่คณะสถาปัตย์ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม 💌

2 Days Camp : COMMDE แผนที่เส้นทางสู่คณะสถาปัตย์ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม

🌟 ติดตามข่าวสารและส่วนลดพิเศษสำหรับค่ายต่างๆได้ที่

คอมเมนต์