เคล็ดลับพัฒนาทักษะ

บทความให้ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง

10 วิธีจัดการกับความเครียด ที่จะช่วยเปลี่ยนความเครียดที่ส่งผลเสียให้กลายเป็นประโยชน์ต่อตัวเองมากขึ้น จะมีวิธีไหนบ้างลองมาดูไปพร้อมๆกันเลย
  • 30 กันยายน 2021
  • 0 Comment
Read More
Eustress เป็นความเครียดที่ก่อให้เกิดผลในทางบวกในด้านต่างๆ ถ้าเราใช้ความเครียดที่เรามีอย่างเหมาะสมก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่างๆได้
  • 28 กันยายน 2021
  • 0 Comment
Read More
สร้างกรอบความคิดแบบเติบโตหรือ growth mindset เพื่อการพัฒนาตนเอง และทำความเข้าใจว่าทักษะ ความรู้ความสามารถเกิดการพัฒนาได้
  • 17 กันยายน 2021
  • 0 Comment
Read More
SMART goal การวางเป้าหมายที่ดีเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ
  • 20 กันยายน 2021
  • 0 Comment
Read More
Cornell note วิธีการจดบันทึกที่ช่วยให้อ่านหนังสือเข้าใจง่ายขึ้นและเชื่อมโยงเนื้อหาได้ดีขึ้น สามารถทำคะแนนสอบได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้ถึง 10 - 12 %
  • 13 กันยายน 2021
  • 0 Comment
Read More