IR รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

บทความเกี่ยวกับคณะรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR)

ความจริงเบื้องหลังโรคระบาด COVID-19 จาก The Truthteller กลุ่มนักข่าว นักเคลื่อนไหว และแพทย์ที่ถูกจับและสูญหายไป
  • 25 สิงหาคม 2021
  • 0 Comment
Read More
แม้วิกฤตการณ์ COVID-19 จะทำให้หลายๆอย่างหยุดชะงัก แต่การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นยังคงต้องดำเนินต่อไป ช่วงนี้มีเรื่องอะไรบ้างนั้น Lighthouse สรุปมาให้แล้ว
  • 25 สิงหาคม 2021
  • 0 Comment
Read More