Finance การเงิน

บทความเกี่ยวกับการเงิน (Finance)

Broker (โบรกเกอร์) คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการซื้อขายหุ้น หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “นายหน้า” การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นั่นเอง
  • 1 สิงหาคม 2021
  • 0 Comment
Read More