แนะนำคณะ

มิว ศุภศิษฏ์ จบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากรั้วเกษตรศาสตร์ จากจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 นอกจากนี้มิวยังจบปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในคณะกับสาขาเดียวกันที่จุฬาฯอีกด้วย
  • 24 กุมภาพันธ์ 2021
  • 0 Comment
Read More