สอบเข้า BASCII ต้องใช้อะไรบ้าง?

สอบเข้า BASCII ต้องใช้อะไรบ้าง? bascii คืออะไร bascii cu

💼 ถ้าอยากสอบเข้า BASCII ต้องใช้อะไรบ้าง? เปิดรับกี่รอบ ? มีเกณฑ์พิจารณาอย่างไร?

✨ วันนี้ Lighthouse สรุปเกณฑ์ BASCII CU #dek65 มาให้แล้วว่าสอบเข้า BASCII ต้องใช้อะไรบ้าง?✨

BASCII เปิดรับกี่รอบ ?

BASCII เปิดรับ 2 รอบ ได้แก่

1. รอบ Early Admission #DEK65 เปิดรับ 9 – 24 ธันวาคม
2. รอบ Admission #DEK65 เปิดรับ 21 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม

BASCII รอบ Early Admission

จำนวนที่รับสมัคร 80 คน

สิ่งที่ต้องมี ได้แก่

 • ผลคะแนนสอบดังต่อไปนี้
  • คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, SAT, ATC, CU-TEP อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • คะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ (CU-AAT, SAT, ATC อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
สอบเข้า BASCII ต้องใช้อะไรบ้าง? bascii คืออะไร bascii cu

BASCII รอบ Admission

จำนวนที่รับสมัคร 10 คน

สิ่งที่ต้องมี ได้แก่

 • ผลคะแนนสอบดังต่อไปนี้
  • คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, SAT, ATC, CU-TEP อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • คะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ (CU-AAT, SAT, ATC อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
สอบเข้า BASCII ต้องใช้อะไรบ้าง? bascii คืออะไร bascii cu

Portfolio รอบ Early Admission และ รอบ Admission

สอบเข้า BASCII ต้องใช้อะไรบ้าง? bascii คืออะไร bascii cu

คุณสมบัติ Portfolio

– ไม่เกิน 10 หน้า
– แสดงประวัติและภูมิหลังทางการศึกษาของผู้สมัคร
– กิจกรรมนอกหลักสูตรที่ทำ
– ประสบการณ์ทำงานหรือฝึกงาน
– ผลงานด้านวิทยาศาสตร์หรือศิลปะ

เกณฑ์พิจารณา รอบ Early Admission และ รอบ Early Admission

*ทั้งสองรอบใช้เกณฑ์การพิจารณาเดียวกัน

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของสาขาและมหาวิทยาลัย https://scii.chula.ac.th/early-admissions-2022/
http://www.admissions.chula.ac.th/inter-program.html

👩🏻‍💼 ถ้าอยากรู้จัก BASCII มากกว่านี้ มาลองใช้ชีวิต 1 วันในบทบาทของนิสิต BASCII ได้ในค่าย THE SIM : BASCII – ค่ายจำลองชีวิตเด็กนวัตกรรรมบูรณาการ ที่จะลองเรียนทั้งในภาคเลคเชอร์ ภาคการฝึกทักษะ รวมไปถึงการเวิร์คช็อป 💌

THE SIM : BASCII – ค่ายจำลองชีวิตเด็กนวัตกรรรมบูรณาการ

🌟 ติดตามข่าวสารและส่วนลดพิเศษสำหรับค่ายต่างๆได้ที่

คอมเมนต์