กิจกรรมค่ายออนไลน์เดือนพฤษภาคม

ค่ายออนไลน์เดือนพฤษภาคม
ค่ายออนไลน์เดือนพฤษภาคม 🔅 ปิดรับสมัครวันที่ 20 พฤษภาคม🔅 by Lighthouse Workshop Studio

1. 22 MAY 9.00-12.00 คณิตศาสตร์ประกันภัย
2. 22 MAY 9.00-12.00 ครุศาสตร์
3. 22 MAY 14.00-17.00 ธรณี
4. 22 MAY 14.00-17.00 SIIT TU วิศวะอินเตอร์ ธรรมศาสตร์
5. 23 MAY 9.00-12.00 วิศวะเครื่องกล
6. 23 MAY 9.00-12.00 COMMARTS นิเทศศาสตร์อินเตอร์ จุฬา
7. 23 MAY 14.00-17.00 วิศวะชีวการแพทย์
8. 23 MAY 14.00-17.00 BBA บริหารธุรกิจ อินเตอร์

สามารถกรอกใบสมัครได้ที่นี่
https://forms.gle/uPXj7J4Fw7aqDqEQA

ติดตามช่องทางต่างๆของ Lighthouse ได้ที่

คอมเมนต์