เกี่ยวกับเรา

Who are we?

Lighthouse Workshop studio คือกลุ่มบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นถึงปัญหาของการศึกษาในประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนาน และอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่อยากช่วยลดปัญหาเหล่านั้น เพื่อให้น้องๆได้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ และเป็นส่วนเล็กๆที่ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง

Background

สืบเนื่องจากเรื่องของปัญหาการศึกษาไทยที่มีอย่างยาวนานและพบได้ในวงกว้าง กล่าวคือ ปัญหาเรื่องการซิ่ว ซึ่งสามารถพบเจอได้ในทุกๆปี สาเหตุหลักๆคือ สิ่งที่เรียนในคณะไม่ได้เป็นเหมือนที่ตัวเองคิดและวาดภาพไว้ ทำให้รู้ว่า เราไม่ได้ชอบและไม่ได้อยากเรียนในคณะนี้จริงๆ ซึ่งปัญหานี้ยังส่งผลมากมายไม่ว่าจะเป็น ต่อตัวเอง : เสียเวลาเพื่อสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ชอบจริงๆ, ต่อครอบครัว : เสียทุนทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์ และ ต่อมหาวิทยาลัย : เสียทรัพยากรที่จะใช้พัฒนาตัวบุคคล จึงเป็นที่มาที่ทำให้เกิด Lighthouse Workshop studio ขึ้นมา เพื่อให้น้องๆได้ทราบว่าจริงๆแล้ว แต่ละคณะเป็นอย่างไร ใช่แบบที่น้องๆคิดหรือไม่ พร้อมกันกับที่น้องๆสามารถค้นหาตัวเอง เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเหมาะสำหรับคณะนี้จริงๆ

Our mission

พวกเรามีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทยโดยการจัดทำค่ายแนะแนวขึ้นมา เพื่อให้น้องๆ ได้รับรู้ทุกแง่มุมของคณะที่ตนเองสนใจและต้องการจะศึกษาต่อ พร้อมกันกับที่น้องๆจะได้ค้นหาตัวเอง ซึ่งจะทำให้น้องตัดสินใจได้ว่า คณะนี้ที่ชอบนี้จะยังเป็นคณะที่ใช่สำหรับตนเองหรือไม่ จะใช่ชีวิตแบบที่ตามหาและต้องการหรือเปล่า หรือถ้าไม่ใช่จะได้ค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆต่อไป

Our Camp

ค่ายของเราเป็นค่ายแนะแนวการเรียนในคณะต่างๆ โดยมีการนำเสนอถึงข้อเท็จจริงที่น้องๆจะได้เจอในคณะนั้นๆ รวมถึงชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อให้น้องๆได้มองเห็นภาพจริงของการเรียนในคณะนั้นๆมากขึ้น โดยการนำเสนอผ่านทางกิจกรรม workshop ต่างๆ อีกทั้งยังมี Class simulation ที่จะทำให้น้องๆได้รู้ว่า เนื้อหาที่ต้องเรียนในคณะมีอะไรบ้างและน้องๆจะชอบหรือไม่ รวมไปถึงยังมีกิจกรรมที่จะช่วยให้น้องสามารถค้นหาตนเองไปพร้อมๆกัน เพื่อให้น้องๆได้ตอบคำถามของตัวเองได้ว่า คณะนี้จะยังใช่สำหรับเราหรือไม่และจะยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับเราต่อไปไหม โดยในปัจจุบันจะมีทั้งหมด 7 ค่ายคือ BBA, ISE, INDA, ARCH, COMP, POL SCI และ PHARMACY และในอนาคตยังมีแผนที่จะขยายไปยังคณะอื่นๆมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น MED, VET และอื่นๆ

Light up your DREAM
No grid was found for: Gallery.