เกียรติ

เกียรติ กีรติ ชูกรณ์

เกียรติ กีรติ ชูกรณ์
เกียรติ กีรติ ชูกรณ์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับสอง ภาควิชาเคมี
Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University
 • อาชีพปัจจุบัน
 • ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
 • ประสบการณ์
 • Content Creator ข่าวธุรกิจ
 • ครูสอนการสื่อสารและบุคลิกภาพ
 • พิธีกรอิสระ
 • เจ้าของเพจ Now You Can Speak
 • วิทยากรให้ความรู้และ Workshop ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมการพัฒนาชุมชน Lighthouse Workshop Studio ฯลฯ

 

 • ส.ค. 2015 – เม.ย. 2018 : สมาชิกพาร์ทพิธีกร, รองประธานชรมรมฝ่ายนิสิตสัมพันธ์(2018) ชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (C.U. Band) : ดำเนินการแสดงที่จัดโดยชมรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย, ดูแลสวัสดิภาพของสมาชิกชมรมที่เป็นนิสิตปัจจุบัน ดูแลความสัมพันธ์ของสมาชิกชมรมกับศิษย์เก่าของชมรม และชมรมดนตรีของมหาวิทยาลัยอื่นๆ
 • ต.ค. 2017 – ปัจจุบัน : พิธีกรอิสระ – ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นและน่าจดจำ มีประสบการณ์การเป็นพิธีกรงานสัมมนาวิชาการ ธุรกิจ งานแต่งงาน งานอบรม งานเลี้ยงส่วนตัว ฯลฯ
 • ส.ค. 2018 – ปัจจุบัน : ครูสอนพูดและบุคลิกภาพ สถาบันสอนดนตรี ร้องเพลง และการพูด The Modern Melody : สอนเทคนิคการพูดและปรับบุคลิกให้เด็ก และผู้ใหญ่ เพื่อเสริมความมั่นใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
 • เม.ย. 2018 : สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • ก.ค. 2019 – เม.ย. 2020 : Sales and Marketing Operations ที่ Mineed Technology Co., Ltd. บริษัท Medical Technology ที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์เพื่อการนำส่งสารผ่านผิวหนัง – ดูแลการจัดทำ Market Validation ร่วมกับคณาจารย์จากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเรื่องการสัมภาษณ์เชิงลึกกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง และเจ้าของคลินิกเสริมความงาม การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาด้านผิวหนัง จัดทำสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ และดูแลเว็บไซต์ของบริษัท
 • ต.ค. 2020 – มี.ค. 2021 : Content Creator ที่เพจ XSELF เพจพัฒนาการสื่อสาร ความสัมพันธ์ และทัศนคติ – ผลิตคอนเทนต์ให้ความรู้ด้านการสื่อสาร ความสัมพันธ์ และทัศนคติ โดยการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลและงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ รวมถึงร่วมออกแบบ Workshop การพัฒนาการสื่อสารเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์
 • เม.ย. 2020 – ปัจจุบบัน : Founder และ Story Sharer เพจ Now You Can Speak เพจให้ความรู้เรื่องการสื่อสารแบบย่อยง่าย + เรื่องราวดีๆ จากคนที่มีเรื่องที่อยากแบ่งปัน ในคอนเซปต์ “เคล็ดลับการสื่อสารที่ใช้ได้ทันที x พื้นที่ให้คุณได้เล่าสิ่งที่อยากเล่า”
 • วิทยากรเรื่องการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้เสียง และการแสดง
 • วิทยากรเรื่องการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมมวยไทย
 • รางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ The Hitachi Trophy 2019 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ Chem Senior Project Exhibition 2019
 • ประสบการณ์การลงเสียงประกอบสื่อการสอน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย